SRY-utbildning

De som står bakom denna utbildning och Servicebanschens yrkesnämn

Christina Holmefalk kommer under våren vara en professionell yrkesbedömare och kan anlitas för att utföra denna utbildning.

Utbildningen omfattar totalt sex dagar, varav en dag för examination.
Ni kan dela upp dagarna i 3 plus 2 dagar plus 1 examinationsdag. Gärna med 1 till
2 veckors mellanrum för att deltagarna skall ta till sig utbildningen på bästa sätt.
Utbildningsdagarna om det skulle vara ett bra alternativ för er.

Utbildningen innehåller följande 8 moduler:
• Service och kvalitet
• Organisation och ekonomi
• Lärande företag
• Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljön omkring oss
• Städningens grunder och arbetsplanering
• Kemtekniska produkter
• Redskap och maskiner
• Golv- och inredningsmaterial

SRY:s yrkesbevis erhåller den individ som uppnått önskat resultat vid praktisk, muntlig och teoretisk examination. I samband med examination arbetar handledaren med OCN:s digitala verktyg och efter OCN:s metoder. Underlaget som handledaren för in i verktyget kvalitetssäkras sedan både externt (av OCN) och internt (av SRY). Kvalitetssäkrarna gör löpande stickprov och är en garanti för att bedömningen görs korrekt och lika för alla