Nyhetsrummet

Nyhetsrummet

Christina Holmefalk, diplomerad Yrkesbedömare SRY

Välkommen höra av er för bokning av kurser, se vidare under utbildning SRY.

Certifierad INSTA 800

Jag är certifierad för nivå 4, gällande INSTA 800, vilket ytterligare säkerställer min kompetens i att utbilda i INSTA 800. Förutom de 22 år som jag hållit på med utbildning till deltagare steg 1 och 2 och 3.

 

Chalmers valde Städkörkortet

På Chalmers tekniska högskola är snart 70 lokalvårdare klara med Städkörkortet.
   Jag fick möjligheten att intervjua Jenny Borgqvist som är en av tre enhetschefer för lokalvården på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
   Jenny berättar att de har ungefär 3000 anställda samt 10 000 studenter och på lokalvården arbetar ca 70 medarbetare.
 

Varför valde ni städkörkortet?

– Vi har tittat på andra varianter, men efter pandemin kändes en digital utbildning bra. Den verkade enkelt att använda och var bra paketerat, med en städdel och en språkdel. Då vi är mångkulturella och många som inte har svenska som modersmål, var språkdelen viktig men inte helt avgörande.

Hur har intresset varit från lokalvårdarna?

Merparten har sett fram emot denna utbildning och har gått in 100%. Vi har gjort så att alla går igenom språkdelen, oavsett nivå på svenska, så alla får samma vokabulär med städtermer. En del blir så peppade att de gör lite övningar på rasterna eller hemma, och det blir något att samlas kring och prata om.

Jag upplever att man lär mycket av varandra, och de som är nya i det svenska språket, fångar upp ord som de kan vidareutvecklade från andra. Exempelvis har mikrofiberduk blivit uppmärksammat, då någon trodde att det var en duk man städade mikrovågsugnar med osv. Det blir en del aha upplevelser.

Vilken fas i utbildningen är ni i nu?

Vi har sagt att det får ta tid. Vi startade i början av februari, och vi har tre månader på oss. Hälften av medarbetarna är redan klara, och resterande kommer bli klara till maj månad. I slutet på maj skall vi ha en liten ceremoni för att dela ut diplom till alla.

Vi har lagt upp utbildningen så att vi ses varje torsdag i en datasal mellan 13.30-14.30. De 70 medarbetarna är indelade i fem grupper, till varje grupp finns en metodledare för att stötta i salen.

Vad upplever du varit positivt med utbildningen?

Att alla får samma utbildning med städmetoder, teknik och ergonomi, samt en gemensam ordlista för allt. Eftersom det är digitalt, har vi möjlighet att lägga upp det så det passar vår verksamhet, och alla får den tid de behöver. Det är positivt att det går att utföra både på dator och i telefonen, då den sistnämnda är lite mer tillgängligt efter arbetstid. Jag tycker också det är roligt att alla har gjort utbildningen samtidigt, det blir mycket prat och diskussioner mellan lokalvårdarna utanför själva utbildningstiden.

Alla har hängt med bra och på det stora hela, så det känns som att det är en bra satsning som vi kommer fortsätta erbjuda till nyanställda.

Jag avslutar min intervju med Jenny genom att önska dem lycka till med fortsättningen.

Carina Boman Helgesson