Städhygien

Städhygien

Städare/lokalvårdare och arbetsledning.
1 dags Hygienutbildning
När det gäller vård av lokaler så är det idag mycket fokus på att leverera ett städresultat, men det är minst lika viktigt att städa på ett hygieniskt sätt, och att tänka på miljön i lokalerna för att leverera en hållbar städning.

Städare/lokalvårdare och arbetsledning.
1 dags utbildning med ”Städkompetensbevis” efter genomförd utbildning och godkänd test. När det gäller vård av lokaler så är det idag mycket fokus på att leverera ett städresultat, men det är minst lika viktigt att städa på ett hygieniskt sätt, och att tänka på miljön i lokalerna för att leverera en hållbar städning.

Program:
• Hygien – vad är det?
• Mikroorganismer – bakterier – svampar – virus och övriga organismer
• Smittspridningsvägar – Indirekt och direkt smitta samt kontaktsmitta
• Personlig hygien
• Handhygien
• Städhygien – med tanke på utrustning och virusspridning
• Basala hygienrutiner för områden som kräver att personal skall ha kunskap om detta
• Toalettstädning – Rättrutiner
• Vila-tag-ställen är viktigt att tänka på
• Arbetsplanering vid hygienstädning
• Hur skyddar jag mig själv och andra

Hygienutbildning – Extra fokus på hygien vid smittspridningstillfällen såsom
covid-19 eller Omricon alternativt andra virus typer.

När en ökad smittspridning uppstår så kommer hygienutbildningen innebära extra fokus
på God Städhygien och hur städning skall göras i offentliga lokaler, sjukhus, skolor och
även i privata hem. Dessutom ges en dagsaktuell uppdatering gällande
smittspridningsläget i landet.

Utbildning riktar sig till arbetsledning och personal som arbetar med hygienstädning. Vi bokar max 8 personer, per utbildningsdag och följer de restriktioner som gäller i nuläget.
Utbildningen är 3 timmar.

Vi har numera även möjlighet till att göra utbildningen digitalt och då i ett webbinar så ni samtidigt kan ställa frågor och chatta med kursledaren.

För bokning kontakta oss.