Stinas moppskola

Stinas moppskola, fokus ergonomi arbetsteknik

Kursen vänder sig till alla som arbetar som lokalvårdare / städare
Utbildningen omfattar kunskap om ergonomi och arbetsteknik. Vi går igenom detta teoretiskt och praktiskt. Till hjälp har vi även vår film som visar alla momenten du bör kunna.

Utbildningen kan göras fysiskt och då varvar vi teori och praktik alternativt att du går igenom vår digitala utbildning. Denna utbildning kan kombineras med en fysiskt uppföljningsdag som vänder sig till alla som genomgått kursen och sedan önskar ”köra upp” för att erhålla ett diplom att du har tagit Moppkörkort. Den fysiska uppföljningsdagen omfattar 1 dag där vi delar in deltagarna i grupper om två och två för att de skall kunna visa sina färdigheter för att erhålla moppkörkortet.

Kursinnehåll:
Arbetsteknik , ergonomi
Sopmetod, Skjutmetod , Svirvelmetod
Städning av hörnor och golvsocklar
Fläckborttagning 3 olika moment
Trappstädning
Inredningsstädning

Varför viktigt med att lära sig arbetsteknik och ergonomi?
Den manuella städningen utgör fortfarande en stor del av städ tiden. Självklart ska vi använda och använder fler och fler städmaskiner men trots allt är det mycket tid för manuell moppning inredningsstädning.

Under flera år har Christina Holmefalk utvecklat en bra teknik, när det gäller moppning.. Vi använder sedan en manual som är utformad tillsammans med Kommunhälsan i Sundsvall och professionella ergonomer. Manualen används vid uppkörningen.

Som används i samband med uppföljningsmomentet. Många av rörelserna är också förankrade av Arbetsmiljöinstitutet i samband med framtagning tillsammans med Prevent och ”Allt om Städ”.

Här kan du se en kort variant av ”Arbetsteknik och ergonomi i städyrket” originalet är ca 15 minuter