SRY-Utbildning

SRY-utbildning

Christina Holmefalk är diplomerad Yrkesbedömare och utbildar i SRY introduktion, SRY Bas och SRY Yrkesbevis.

Utbildningen kan läggas upp förslagsvis under sex dagar varav en dag examination alternativt tre plus två dagar samt en examinationsdag. Detta gäller framförallt SRY Yrkesbevis.

När det gäller SRY introduktion och SRY Bas så kan det variera mellan två till tre dagar samt en halvdag för examination. Deltagarna behöver en viss datavana då examinationen görs digitalt.

Utbildningen innehåller följande 8 moduler:
• Service och kvalitet
• Organisation och ekonomi
• Lärande företag
• Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljön omkring oss
• Städningens grunder och arbetsplanering
• Kemtekniska produkter
• Redskap och maskiner
• Golv- och inredningsmaterial

SRY:s yrkesbevis erhåller den individ som uppnått önskat resultat vid praktisk, muntlig och teoretisk examination. I samband med examination arbetar handledaren med OCN:s digitala verktyg och efter OCN:s metoder. Underlaget som handledaren för in i verktyget kvalitetssäkras sedan både externt (av OCN) och internt (av SRY). Kvalitetssäkrarna gör löpande stickprov och är en garanti för att bedömningen görs korrekt och lika för alla.