Insta 800

Nordiska städstandarden INSTA 800

Sedan år 2000 när den första Nordiska Städstandaren kom ut har Christina Holmefalk som är ansvarig för samtliga kurser utbildat i INSTA 800. Christina har även suttit med under ca åtta år i Tekniska Komittén TK 314 hos SIS (Swedish Standard Institut).

INSTA 800 finns både digitalt och kan även göras
fysiskt. Kontakta oss för mer information.

INSTA 800 är ett System för att fastställa och bedöma städkvalitet.

Utbildningen kan göras fysiskt och även digitalt

Målgrupp för utbildningen är enligt nedanstående 4 steg:

Steg 1 -2
Vänder sig till städare och de inom en organisation som skall ha en övergripande grund för vad kontroll av städkvalitet är enligt NORDISKA STÄDSTANDARDEN INSTA 800 – Utbildningen kan göras fysiskt och då omfattar den en dag, varvat med teori och praktik.

Alternativt digitalt där ni beställer en länk och genomgår utbildningen.

Steg 3
Förkunskap är steg 1-2 och utbildningen skall har gjorts fysiskt eller digitalt med uppvisande av intyg.
Mågrupp är som regel arbetsledare och för de som skall sammanställa och genomföra kontroller.
Steg 3 omfattar en dags fysisk utbildning med fysiska kontroller av 4 till 6 lokaltyper och en skriftlig test som genomförs för dig som sedan önskar certifiera dig.

Efter godkänt prov erhålles ett intyg att deltagaren klarat Steg 3 för INSTA 800.

Vi erbjuder nu också CERTIFIERING via extern samarbetspartner Visera. Vill du veta mer om certifiering så kontakta Christina Holmefalk Städutbildningar AB, holmefalkstadutbildning.se

Steg 4
Förkunskaper steg 1, 2 och 3, med en dags utbildning fysiskt. Denna utbildning vänder sig till dig som skall kunna hela standarden och även agera som utbildare och konsult. Hela standarden repeteras och fokus är hur kontroller görs. Hur man kan förenkla kontrollerna med digitala system. Avtalsunderlag och uppföljningssystem i samband med utvärdering av resultat.

Certifierad
för INSTA 800

Jag är certifierad för nivå 4 gällande INSTA 800, vilket ytterligare säkerställer min kompetens i att utbilda i INSTA 800. Förutom de 22 år som jag hållit på med utbildning till deltagare steg 1 och 2 och 3.