Städkörkortet

Städkörkortet med yrkessvenska

Behovet av att utbilda personal inom städyrket är stort. Städkörkortet är en heltäckande, digital utbildning för städpersonal och arbetsledning . Städkörkortet inkluderar även yrkessvenska och fackordskunskap. Städkörkortets innehåll bygger på stor erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att städa professionellt

En kort film som presenterar Städkörkortet

Målgrupp
Utbildningen vänder sig både till lokalvårdare/ städare och till arbetsledare.

Digital utbildning med modern pedagogik
Utbildningen är upplagd på en digital lärplattform som ger ett flexibelt, individanpassat lärande där det man lär sig är lätt att omsätta i verksamheten. För att förankra kunskapen hos deltagarna har varje modul en tydlig struktur med syfte och mål, självtester och uppgifteratt göra.

Utbildningarna innehåller både filmer, poddar som kombineras med övningar i yrkessvenska. Man läser i egen takt och kan repetera obegränsat.

Innehåll Städdelen
Fokus i innehållet ligger på hög kvalitet i städningen men också på hållbarhet, både när det gäller miljön och lokalvårdarens fysiska och mentala hälsa. Innehållet motsvarar kravspecifikationen enligt SRY och PRYL.

1. Städningens grunder, kvalitet (teknisk och funktionell), service, planering.
2. Golvmaterial, inredningsstädning. Rengöringsprocessen, kemtekniska medel, skydd och säkerhet.
3. Arbetsmiljö fysisk och psykosocial. Städhygien med smittspridningsvägar och personlig hygien.
4. Arbetsteknik och ergonomi, städmetoder
5. Hållbarhet, miljö, service, friskvård och hälsa.
6. Skötsel och underhåll av material, tvätt, miljömedvetenhet.
7. Städmaskiner i regelmässig städning – Körteknik och skötsel (gäller för lokalvård)
8. Dagens golvmaterial och golvvård

Innehåll Yrkessvenska
I yrkessvenskan får den studerande träna svenska språket med fokus på de ord och uttryck som är vanliga inom städyrket och som också finns i poddarna och filmerna.

För att kunna ta till sig innehållet kursen i yrkessvenska bör den studerande ha grundläggande kunskaper i svenska motsvarande SFI C eller A2 (enligt den Gemensamma Europeiska Referensramen

1. Läsförståelse av yrkes- och arbetsplatsrelaterade texter
2. Ordkunskap – övningar med ord från städyrket
3. Uttal – filmer där man får förbättra sitt uttal i fraser och ord från städyrket
4. Hörförståelse – texter om städyrket som man kan lyssna till
5. Vanliga svenska uttryck som används i vardagliga samtal

Diplom
Efter att alla delar är godkända får man ett diplom som skrivs ut från webbportalen.

Enkel administration
VI får namn och mailadress på de deltagare som beställer Städkörkortet och skickar sedan ut en länk som ger tillgång till Städkörkortet med yrkessvenska i 3 månader.

Pris 1995 kronor (exkl moms) per deltagare och länk.

Tilläggstjänster
Vi har många möjligheter att skräddarsy Städkörkortet så att den passar er verksamhet. Vi ger förslag och offert på det uppdrag ni önskar.

Skräddarsy en introduktion i lärportalen
Ni kan lägga till er logga och skriva om er egen verksamhet t ex om värderingar, kompetensutveckling, information som ni vill alla ska ta del av.

Praktisk övning på plats
Städkörkortet kan kompletteras med en fysisk, praktisk genomgång av arbetsteknik vid manuell och maskinell städning. Detta kan göras efter att den digitala utbildningen är genomförd och godkänd.

Städkörkort Certifikat
För att erhålla Städkörkortet Certifikat skall den teoretiska digitala utbildningen vara genomförd och godkänd samt den fysiska praktiska genomgången av arbetsteknik vid manuell och maskinell städning skall också vara godkänd.

Stöd i svenska språket
1. Nivåbedömning i svenska språket innan utbildning påbörjas för att kartlägga ev. behov av extra språkstöd.
2. Språkundervisning / språkstöd på plats eller via Zoom av legitimerad lärare i svenska som andraspråk.
3. Utbildning av handledare på plats eller via Zoom. Handledarna rustas då i rollen som språkstöd.

Välkommen att kontakta oss för mer information
Christina Holmefalt, Christina Holmefalk Städutbildningar, 076-0214 112
www.holmefalkstadutbildning.se info@holmefalkstadutbildning.se

Swedish4u, Lotta Simonsson, 0733 784403
www.swedish4u.se kontakt@swedish4u.se

Städkörkortet är ett samarbete mellan Christina Holmefalk Städutbildningar och

Swedish4U